Om Lhasa Apso

Sakset fra Lhasa apso gruppens hjemmeside

Oprindelse
”Verdens tag” 

Lhasa Apso´en stammer fra højsletterne i Tibet, landet der ofte betegnes som ”Verdens Tag”. Disse egne ligger nemlig i en højde af 3500-5000 meter over havets overflade. Klimaet er yderst ekstremt: lange isvintre og korte hede somre på skift. Disse hårde betingelser har præget mennesker og dyr i årtusinder. Alle tibetanske hunde er derfor meget robuste og modstandskraftige og har næsten alle udviklet en tyk, fyldig pels til beskyttelse mod vejrforholdene.

Europa
Kun få fra den vestlige verden har betrådt dette fjerntliggende, svært tilgængelige og hemmeligheds omgærdede land, hvilket har medført, at kun få tibetanske hunde er dukket op i de vestlige lande. Først i begyndelsen af det 20. århundrede er et stigende antal hunde nået til Nordamerika og Europa og har her dannet grundlag for det opdræt vi kender i dag. 

Gammel race 
Lhasa Apso´en kan findes så tidligt som 800 f.Kr. i historiske beretninger fra Tibets Klostre og fandtes i stort tal ved hoffet i dette land. Den blev betragtet som lykkebringer og er vel nok den eneste ægte TIBETANSKE LØVEHUND. Den priviligerede stilling, som Lhasa Apso´en nød hos tibetanerne, der betragtede den med en særlig hjertelig hengivenhed, har præget dens væsen. Det er en meget stolt, selvbevidst, intelligent og egensindig hund. 

Vagtsom med sans for humor 
Som husfælle er den meget behagelig, den er meget hengiven og tilpasser sig nemt, når ejeren har opnået dens fortrolighed. Den kender ikke til svigefuldhed og man opnår intet hos den ved magt. Den vil være ven med ejeren, og har behov for tæt kontakt til denne, ellers sygner den hen. Den er ofte meget mistroisk overfor fremmede og er altid vagtsom, en god vogter af hus og have. Af natur er den glad anlagt og besidder stor sans for humor, sætter gerne et lille skuespil i scene. 

Størrelse 
Den ringe størrelse – en god Lhasa Apso er mellem 24 og 28 cm høj – gør den også velegnet til at have i en lejlighed. 

Verdens bedste hund 
Dens særlige kendetegn er den vidunderlige smukke, tykke pels, der i dens hjemland var nødvendig som beskyttelse mod det ekstreme klima. Pelsen udgør en betydelig del af Lhasa Apso´ens skønhed. Pasningen kræver STOR omhu og regelmæssighed og det er vigtigt at følge opdrætterens råd om pleje og pasning. Et specielt plus er den store variation i farve og den stadige skiften farve hos den enkelte Lhasa Apso. Hver Lhasa Apso er vel en unik udgave, for man finder næppe to hunde, der er helt ens. Den der søger en særlig smuk, langhåret lille følgesvend, der er både trofast og lystig og som sætter pris på det specielle ”noget” som denne urgamle tibetanske race besidder, vil blive lykkelig med en Lhasa Apso som nyt familiemedlem.

Del siden